Perfil de Contractant

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL BAR UBICAT A LA PLAÇA D'EUROPA 2017

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 282/2017

DADES DEL CONTRACTE


Obtenció documentació tècnica:
CONSULTAR PLEC DE CONDICIONS I MODEL DE DOCUMENTS DE PRESENTACIÓ.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES FINS EL PROPER DIMECRES 29.03.2017 A LES 14.00H

DOCUMENTS

PLEC ADMINISTRATIU 08/03/2017 13:48:33 *

MODEL PROPOSICIÓ ECO 08/03/2017 13:48:36 *

MODEL NO INCOMPATIBILITAT 08/03/2017 13:48:40 *

MODEL CAPACITAT D'OBRAR 08/03/2017 13:48:44 *

MODEL NO DEUTE AJUNTAMENT 08/03/2017 13:48:46 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant