Perfil de Contractant

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL BAR UBICAT A LA PISCINA

4 Núm. Expedient: 951/2017 BAR PISCINA MUNICIPAL

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 05 de juny de 2017


Obtenció documentació tècnica:
CONSULTAR PLEC DE CONDICIONS I MODEL DE DOCUMENTS DE PRESENTACIÓ.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES FINS EL PROPER DIMECRES 29.03.2017 A LES 14.00H

DOCUMENTS

PLEC 15/05/2017 09:10:04 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant