Perfil de Contractant

--- SEGONA--- CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL BAR UBICAT A LA PLAÇA D'EUROPA 2017

En termini Núm. Expedient: 282/2017

DADES DEL CONTRACTE


Obtenció documentació tècnica:
CONSULTAR PLEC DE CONDICIONS I MODEL DE DOCUMENTS DE PRESENTACIÓ.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES FINS EL PROPER DIVENDRES 30.06.2017 A LES 14.00H

DOCUMENTS

SEGON PLEC DE CONDICIONS 20/06/2017 09:15:18 *

MODEL CAPACITAT D'OBRAR 20/06/2017 09:15:23 *

MODEL NO INCOMPATIBILITAT 20/06/2017 09:15:25 *

MODEL NO DEUTE AMB AJUNTAMENT 20/06/2017 09:15:27 *

MODEL PROPOSTA ECONÒMICA 20/06/2017 09:15:29 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant