Perfil de Contractant

--- SEGONA--- CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL BAR UBICAT A LA PISCINA 2017

En termini Núm. Expedient: 951/2017 BAR PISCINA MUNICIPAL

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 28 de juny de 2017


Obtenció documentació tècnica:
TERMINI FINS LES 14H DEL 28/06/2017

DOCUMENTS

SEGON PLEC DE CONDICIONS 20/06/2017 14:02:24 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant