Perfil de Contractant

CONTRACTACIO DE LES OBRES DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 584/10

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 11 de novembre de 2010

Adjudicatari: ALCO

Import: 65.113,58 IVA INCLÓS

DOCUMENTS

PLEC CLAUSULES 08/10/2010 13:39:43 *

ANUNCI 08/10/2010 13:42:40 *

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 24/11/2010 13:32:07 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant