Perfil de Contractant

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'ACONDICIONAMENT DE LA ZONA D'ACCÉS A LA URB. LES PEDRERES. DESGLOSSAT NÚM. 2

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 63/08

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

EDICTE 24/01/2011 11:32:48 *

PLEC 04/03/2011 11:46:03 *

ANUNCI LICITACIO 04/03/2011 11:24:12 *

PRORROGA OBERTURA DE PLIQUES 19/04/2011 13:28:04 *

ANUNCI OBERTURA DE PLIQUES 04/05/2011 12:00:38 *


ANUNCI ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 16/01/2012 11:28:29 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant