Perfil de Contractant de la Secuita

Adquisició terreny destinat a aparcament AVE

En termini Núm. Expedient: 1/17

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 07 de febrer de 2017


Obertura de pliques: 13/02/2017

Obtenció documentació tècnica:
Plec de clàusules

DOCUMENTS

Plec de clàusules 18/01/2017 13:12:41 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant