Perfil de Contractant de la Secuita

Construcció edifici municipal polivalent

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 10/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 10 de novembre de 2017


Obertura de pliques: 13/11/2017

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 22/11/2017

Data d'adjudicació definitiva: 04/12/2017

Adjudicatari: Construccions Jordi Riera, SL

Import: 670.408,90

DOCUMENTS

Ple de clàusules 29/09/2017 11:24:26 *

Projecte construcció 04/10/2017 10:08:59 *

Projecte instal·lacions.Memòria 04/10/2017 10:09:04 *
Projecte instal·lacions. QuadreI 10/10/2017 11:56:37 *

Projecte instal·lacions. Plec 04/10/2017 10:09:36 *

Estudi seguretat i salut 04/10/2017 10:09:40 *


Acta obertura de pliques 22/11/2017 09:27:51 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant