Perfil de Contractant de la Secuita

Reurbanització c. Guillem de Claramunt i altres La Secuita

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 02

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 14 d'octubre de 2011


Obertura de pliques: 17 d'octubre de 2011
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 24 d'octubre de 2011

Data d'adjudicació definitiva: 26 d'octubre de 2011

Adjudicatari: Grup Mas Constructors, SL

Import: 365.649,20 + IVA