Perfil de Contractant de la Secuita

Reurbanització parcial C. Victòria i Costa Ballera

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 03

DADES DEL CONTRACTE


Obertura de pliques: 17 d'octubre de 2011
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 24 d'octubre de 2011

Data d'adjudicació definitiva: 26 d'octubre de 2011

Adjudicatari: Montecatani, SL

Import: 80.799,25 + IVA