Perfil de Contractant de la Secuita

Ampliació CEIP G.C. i accessos. Construcció Escola bressol i aparcament.

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 4

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 22 de novembre de 2013


Obertura de pliques: 25-11-2013. NOU TERMINI: 29-11-2013

Obtenció documentació tècnica:
Projecte

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 20 de desembre de 2013

Data d'adjudicació definitiva: 20 de gener de 2014

Adjudicatari: Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada SA (GICSA)

Import: 223.121,33 + IVA i més millores

Es rectifica l'anunci publicat al BOP 249 de 29-10-2013 de licitació de l'obra, en compliment del nou llindar d'exigència de classificació establert per la Llei 14/2013 de apoyo a emprendedores. Aquesta rectificació implica: -Ampliació termini de presentació de propostes fins el 29 de novembre. - No exigència de classificació del contractista.
DOCUMENTS

Anunci 29/10/2013 11:13:39 *

Plec de clàusules 29/10/2013 11:13:42 *

Emplaçament 29/10/2013 11:13:44 *

Planta distribució 29/10/2013 11:13:46 *


Façanes i seccions 29/10/2013 11:13:50 *

Detall i acabats interiors aula 29/10/2013 11:13:52 *

Planta baixa. Cotes I 29/10/2013 11:13:54 *


Sanejament I 29/10/2013 11:13:57 *

Instal·lacio ventilació 29/10/2013 11:13:59 *

Secció constructiva tipus 29/10/2013 11:14:01 *


Estructura llosa de fonamentació 29/10/2013 11:14:05 *


Estructura forjat 29/10/2013 11:14:09 *

Detalls generals armat 29/10/2013 11:14:10 *

Delimitació obra 29/10/2013 11:14:12 *

Amidaments 29/10/2013 11:14:14 *

Projecte 29/10/2013 11:14:16 *

Pressupost. Justificació preus 29/10/2013 11:14:18 *

NOU ANUNCI 15/11/2013 09:06:20 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant