Perfil de Contractant de la Secuita

Construcció d'una pista poliesportiva i dues pistes de pàdel a la Secuita

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 5

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 04 de març de 2014


Obertura de pliques: 10-03-2014

Obtenció documentació tècnica:
Projecte Projecte complementari Plec de clàusules Anunci licitació Altra documentació

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 17-03-2014

Data d'adjudicació definitiva: 07-04-2014

Adjudicatari: Tecnologia de Firmes SA

Import: 208.880,00€ +IVA+ millores

S'ha penjat un nou PCAP que incorpora modificacions de les clàusules 10 i 15 després de la resolució de les al·legacions presentades per la Cambra Oficial de Contractistes de Catalunya
DOCUMENTS

Anunci licitació 05/02/2014 11:40:53 *

Plec clàusules 05/02/2014 11:40:55 *

Memòria projecte 05/02/2014 11:40:57 *

Estudi lumínic 05/02/2014 11:40:59 *

Situació 05/02/2014 11:41:00 *

Topogràfic 05/02/2014 11:41:01 *

Emplaçament 05/02/2014 11:41:02 *

Planta general 05/02/2014 11:41:04 *

Planta Instal·lacions 05/02/2014 11:41:05 *

Perfils 05/02/2014 11:41:06 *

Murs Planta 05/02/2014 11:41:08 *

Murs Alçat 05/02/2014 11:41:09 *

Murs.Detalls 05/02/2014 11:41:10 *

Memòria annex 05/02/2014 11:41:11 *

Planta general 05/02/2014 11:41:12 *

Planta Instal·lacions 05/02/2014 11:41:14 *

Perfils 05/02/2014 11:41:15 *

Murs.Planta 05/02/2014 11:41:16 *

Murs i grades 05/02/2014 11:41:17 *

Modulació reixat 05/02/2014 11:41:18 *

Detall porta tanca 05/02/2014 11:41:20 *

Nou PCAP 17/02/2014 19:29:47 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant