Perfil de Contractant

Pàgines: 12
ESTAT NOM TIPUS
En termini Condicionament del camí Torrent / Cemintiri del terme municipal de la Torre de l’Espanyol 2017/02 OBRES
Adjudicada definitivament Pavimentació i serveis a diversos carrers 7ª i 9ª fases, expedient 8004330008-2016-0009168- Clau-2016-0009168. 2017/01 OBRES OBRES
Adjudicada definitivament La Torre de l’Espanyol, cruïlla històrica entre l’Ebre i el Priorat- Actuació C.3 "Adequació i millora de la ruta Font de N’Horta- Finca de la Mina" 2VP/2015- licitació-execució OBRES
Adjudicada definitivament Contracte menor de subministrament: Adquisició de maquinari i cablejat pel funcionament de la sala de projeccions multimèdia ( videomapping ) del centre d’atenció als visitants 3VP/2015 SUBMINISTRAMENT
En termini La Torre de l’Espanyol, cruïlla històrica entre l’Ebre i el Priorat- Actuació C.3 "Adequació i millora de la ruta Font de N’Horta- Finca de la Mina" 2VP/2015 OBRES
Adjudicada definitivament Canvi de lluminàries interiors , LLUMINÀRIES LED A edificis públics Ajuntament a baix consum SUBMINISTRAMENT -NEGOCIAT SENSE PUBLICIT SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament La Torre de l’Espanyol, cruïlla històrica entre l’Ebre i el Priorat- Actuació 1 C "Centre d'atenció visitants i adeqüació del talús del C/ la Vall" 1VP/2015 OBRES
Adjudicada definitivament La Torre de l’Espanyol, cruïlla històrica entre l’Ebre i el Priorat- Actuació C.5 "Centre interpretació de la Serra del Tormo i de la vida rural a la finca de la Mina" 1VP/2014 OBRES
Adjudicada definitivament La Torre de l’Espanyol, cruïlla històrica entre l’Ebre i el Priorat- Actuació 2A 2B- Arranjament dels carrers del nucli històric 01VP/2013 OBRES
4 PAVIMENTACIÓ DE CARRERS- FASE 7 I 8 2012/01 OBRES
Pàgines: 12