Perfil de Contractant de Tortosa

Pàgines: 12345678910...
ESTAT NOM TIPUS
4 Arrendament de la casella exterior núm. 7 del mercat municipal. 2016-CON-C0206-000004 ALTRES
Adjudicada definitivament Contractació de l'espectacle Taverna d'Enrico dins de la programació de la Festa del Renaixement 2016 2016-CON-C0206-000001
Adjudicada definitivament Licitació per a l'atorgament d'autoritzacions per a la la utilització privativa del domini públic per a la instal·lació de les anomenades “Tavernes de la ruta de la Saboga” durant la celebració de la XXI edició de la Festa del Renaixement 2016-FES-T0105-000001 ALTRES
En termini Arrendament de l'embarcació de transport fluvial de passatgers, amb finalitat turística “Lo Sirgador” 2016-CON-C0206-000002 ALTRES
Adjudicada definitivament Servei de control d'accessos i espais a la Biblioteca Marcel·lí Domingo. 2015-CON-C0204-000006 SERVEIS
En termini ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU: ALIENACIÓ, MITJANÇANT SUBHASTA, DE L'IMMOBLE SITUAT A TORTOSA, C/LAMOTE DE GRIGON, 25, ESC B, 2N.2ª 1/2015 (EPEL HLSC) ALTRES
Adjudicada definitivament Gestió del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers en el municipi de Tortosa. 2015-CON-C0202-000001 ALTRES
Adjudicada definitivament Licitació obra "Reforma del Pont de l'Estat" X-2013-IMA-00412 OBRES
Adjudicada definitivament Serveis de col·laboració en la realització d'auditories de les entitats dependents de l'Ajuntament. 2015-CON-C0205-000003 SERVEIS
Adjudicada definitivament Servei de manteniment dels aparells expenedors de tiquets de la zona d'estacionament regulat en superfície. 2015-CON-C0204-000004
Pàgines: 12345678910...