Perfil de Contractant de Valls

Pàgines: 12 345678
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament Contractació serveis enginyeria d'estructures i assistència tècnica proj. Museu Casteller 6/2013 SERVEIS
Adjudicada definitivament Contracte de subministrament, mitjançant rènting, vehicle grua per a la Policia Local 3/2013 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament Licitació de la Fase I de les obres d'enderroc d'edificis del c/ Espardenyers, ARI 4 de Valls 4/2013 OBRES
Adjudicada definitivament Redacció del projecte bàsic i executiu del Museu Casteller de Catalunya a l'ARI Espardenyers [+] SERVEIS
En termini Gestió de la Unitat d'Escolarització Compartida [+] SERVEIS
Adjudicada definitivament Contractació del subministrament de mobiliari per la Biblioteca de Ca Creus [+] SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament Contractació mitjançant rènting dels serveis de telefonia corporativa en xarxa [+] SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament Contractació de les polisses d'assegurança de l'Ajuntament de Valls [+] SERVEIS
Adjudicada definitivament Subministrament de dos equips multifunció 2/2011 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament Concessió del servei públic de la Llar d'Infants del carrer Figuerola núm 10 1/2011 SERVEIS
Pàgines: 12 345678