Perfil de Contractant de Valls

Pàgines: 1234 5678
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament Contractació de la redacció del projecte executiu del Museu Casteller de Catalunya [+] SERVEIS
Adjudicada definitivament Construcció d'una Llar d'Infants de dues línies al carrer Figuerola, 10 [+] OBRES
Adjudicada definitivament Servei de direcció executiva de l'obra de Ca Creus [+] SERVEIS
Adjudicada definitivament Prestació del servei de Cap de Gabinet de l'Alcaldia [+] SERVEIS
Adjudicada definitivament Obres de soterrament de contenidors de Valls [+] OBRES
Adjudicada definitivament Subministrament vehicle destinat a grua per a la Policia Local [+] SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament Subministrament equip multifunció i el seu manteniment 2/2010
Adjudicada definitivament Contracte obres rehabilitació antiga biblioteca popular 2/2010 OBRES
Adjudicada definitivament Contractació de la redacció dels documents ambientals per a la redacció del POUM 1/2010 SERVEIS
Adjudicada provisionalment Subministrament de material de fitness muscular i cardiovascular amb destinació a la sala esportiva de les Instal·lacions Esportives Municipals del Fornàs 31/2009 SUBMINISTRAMENT
Pàgines: 1234 5678