Perfil de Contractant de Valls

Pàgines: 12345 678
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament Contractació obres d'adequació del carrer Ermita 30/2009 OBRES
Adjudicada definitivament Licitació de la permuta de diverses finques municipals per obra futura en l'execució de les obres d'urbanització i construcció d'una biblioteca previstes al polígon d'actuació urbanística ARI Ca Creus Nord del PMU del Barri Antic 29/2009 ALTRES
Adjudicada definitivament Redacció del Pla de Mobilitat Urbana de Valls 28/2009 SERVEIS
Adjudicada definitivament Contracte per a la coordinació i redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Valls 26/2009 SERVEIS
Adjudicada definitivament Contracte mixt de concessió de la gestió de les depuradores municipals i del servei de manteniment de l'enllumenat públic i altres instal·lacions elèctriques 25/2009 SERVEIS
Adjudicada provisionalment Subministrament i instal·lació elements senyalització rutes turístiques Barri Antic 24/2009 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament Concessió gestió àrea estacionament vehicles transport per carretera 23/2009 SERVEIS
Adjudicada definitivament Contractació servei de manteniment de la font ornamental del Pati 22/2009 SERVEIS
Adjudicada definitivament Adequació espai públic per a la ubicació de l'IES Serra de Miramar 14/2009 OBRES
Adjudicada definitivament Contractació de la redacció del projecte executiu d'una Llar d'infants 14/2009 SERVEIS
Pàgines: 12345 678