Perfil de Contractant de Valls

Pàgines: 123456 78
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada provisionalment Licitació contracte obres projecte excavació i fonamentació de la Biblioteca Ca Creus 12/2009 OBRES
Adjudicada definitivament Contractació servei direcció facultativa de l'obra de construcció del pavelló poliesportiu del Fornàs 11/2009 SERVEIS
Adjudicada definitivament Adjudicació provisional contractació servei coordinació de seguretat i salut obra construcció pavelló poliesportiu Fornàs 10/2009 SERVEIS
Adjudicada definitivament Obres de rehabilitació de la coberta de la Societat Recreativa de Picamoixons 9/2009 OBRES
Adjudicada definitivament Execució obres construcció xarxa serveis bàsics 2a fase Picamoixons 8/2009 OBRES
En tràmit Concessió de l'explotació del servei de bar cafeteria del teatre i del Centre Cultural 7/2009 SERVEIS
Adjudicada definitivament Licitació obres pavelló poliesportiu del Fornàs, finançat Fons Estatal Inversió Local 6/2009 OBRES
Adjudicada definitivament Concurs de projectes Aris 9.1 i 9.2 del PMU del Barri Antic de Valls 5/2009 SERVEIS
Adjudicada definitivament Adjudicació definitiva redacció projecte i instal·lació calefacció Teatre Principal 4/2009 OBRES
Adjudicada definitivament adjudicació definitiva obres instal·lació ascensor "Can Segarra" 3/2009 OBRES
Pàgines: 123456 78