Perfil de Contractant de Valls

Licitació de la concessió per la gestió dels Serveis Funeraris Municipals de Valls

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 5/2013

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 22 de setembre de 2014


Obertura de pliques: 30/09/2014, 12 h.

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 14/11/2014

Adjudicatari: RÍOS HEVIA, SL

Import: Cànon 2.157.000,00 € per tot el període de la concessió de 15 anys

DOCUMENTS

Anunci licitació 04/08/2014 13:03:34 *

Plecs de clàusules 04/08/2014 13:03:37 *

Aclariment Plec de Clàusules 04/09/2014 13:09:16 *Anunci adjudicació 18/11/2014 12:12:48 *

Acord rectificació adjudicació 23/12/2014 12:27:41 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant