Perfil de Contractant de Valls

Licitació obres pavelló poliesportiu del Fornàs, finançat Fons Estatal Inversió Local

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 6/2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 11 de març de 2009


Obertura de pliques: 16/03/2009
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 23/03/2009

Data d'adjudicació definitiva: 06/04/2009

Adjudicatari: CARBONELL FIGUERAS, SA

Import: 3.996.000 euros, iva inclòs

DOCUMENTS


adjudicació provisional 24/03/2009 08:58:54 *

adjudicació definitiva 07/04/2009 12:15:36 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant