Perfil de Contractant de Valls

Contracte de Serveis de Telecomunicacions de Dades de l'Ajuntament de Valls

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 5/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 29-08-2014

Adjudicatari: TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU

Import: 20.040,00 € + 4.208,40 € en concepte d'IVA

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
DOCUMENTS

acord adjudicació 04/09/2014 13:17:18 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant