Perfil de Contractant de Valls

(GRUP SERVEIS SANITARIS I SOCIALS SANT ROC) Alienació mitjançant subhasta pública d'una finca rústica

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: AltresObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 20/11/2014

Adjudicatari: Anton Solé Pau

Import: 7.800 €

DOCUMENTS

Anunci i plec clàusules 09/09/2014 12:49:15 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant