Perfil de Contractant de Valls

OBRES DE MILLORA XARXA DE SANEJAMENT DE LA URBANITZACIÓ NOU MIRAMAR

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 8/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 24-10-2014

Adjudicatari: TECNOLOGIA DE FIRMES, SA

Import: 84.554,8 € iva inclòs

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
DOCUMENTS

acord adjudicació 24/10/2014 11:20:24 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant