Perfil de Contractant de Valls

Subministrament de l'enllumenat ornamental de Nadal

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 10/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 17 de novembre de 2014

Adjudicatari: CIMCAT SERVEIS, SLU

Import: 22.980,00 € més IVA

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT Data de formalització del contracte: 17/11/2014