Perfil de Contractant de Valls

Conservació i manteniment vestidors del Vilar

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 17/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 30/12/2014

Adjudicatari: TERMO-WATT, SL

Import: 84.987,00 € + 17.847,27 € en concepte d'IVA

 

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

Data de formalització del contracte: 12/01/2015

DOCUMENTS

Plànols 05/12/2014 10:45:59 *

Plànols 05/12/2014 10:46:02 *

Memòria valorada 05/12/2014 10:46:05 *Plec condicions administratives 05/12/2014 10:47:42 *

pressupost i resum 05/12/2014 10:49:51 *

Residus 05/12/2014 10:49:53 *

Separates 05/12/2014 10:49:55 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant