Perfil de Contractant de Valls

Execució obres construcció xarxa serveis bàsics 2a fase Picamoixons

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 8/2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 01 de gener de 2008


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 23/03/2009

Data d'adjudicació definitiva: 14/04/2009

Adjudicatari: Excavacions Salvat, SL

Import: 111.872,36 €

DOCUMENTS

adjudicació prov xarxes serveis 31/03/2009 09:35:16 ** Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant