Perfil de Contractant de Valls

Obres de rehabilitació de la coberta de la Societat Recreativa de Picamoixons

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 9/2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 18 de març de 2009


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 23/03/2009

Data d'adjudicació definitiva: 14/04/2009

Adjudicatari: Joan Garriga Cos

Import: 121.359,20 €

DOCUMENTS
* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant