Perfil de Contractant de Valls

Adjudicació provisional contractació servei coordinació de seguretat i salut obra construcció pavelló poliesportiu Fornàs

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 10/2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 27 de març de 2009


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 30/03/2009

Data d'adjudicació definitiva: 06/04/2009

Adjudicatari: Engicivil Ingenieros Consultores, SL

Import: 33.640 euros IVA inclòs

DOCUMENTS
* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant