Perfil de Contractant de Valls

Contractació servei direcció facultativa de l'obra de construcció del pavelló poliesportiu del Fornàs

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 11/2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 27 de març de 2009


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 31/03/2009

Data d'adjudicació definitiva: 06/04/2009

Adjudicatari: Engicivil Ingenieros Consultores, sL

Import: 47.560 euros IVA inclòs

DOCUMENTS
* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant