Perfil de Contractant de Valls

Licitació contracte obres projecte excavació i fonamentació de la Biblioteca Ca Creus

Adjudicada provisionalment Núm. Expedient: 12/2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 16 d'abril de 2009


Obertura de pliques: 22/04/09
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 04/05/2009

Data d'adjudicació definitiva: 25/05/2009

Adjudicatari: BECSA, S.A.U.

Import: 467.901,89 euros IVA inclòs

DOCUMENTS


adjudicació provisional 08/05/2009 12:08:35 *

adjudicació definitiva 27/05/2009 11:14:10 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant