Perfil de Contractant de Valls

Adjudicació definitiva obres equipament pou núm. 3

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1/2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 17 de novembre de 2008


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 17/11/2008

Data d'adjudicació definitiva: 22/12/2008

Adjudicatari: SOREA, SA

Import: 106.083,57 € IVA inclòs

DOCUMENTS

12/01/2009 11:54:22 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant