Perfil de Contractant de Valls

adjudicació del servei del parc de nadal 2008-09

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2/2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 27 d'octubre de 2008


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 17/11/2008

Data d'adjudicació definitiva: 22/12/2008

Adjudicatari: PASSABARRET JOGLARS GRUP D'ANIMACIÓ

Import: 29.580 € IVA inclòs

DOCUMENTS

anunci adjudicació definitiva 12/01/2009 12:27:19 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant