Perfil de Contractant de Valls

Contractació de la redacció del projecte executiu d'una Llar d'infants

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 14/2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 21 de maig de 2009


Obertura de pliques: 22/05/2009
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 25/05/2009

Data d'adjudicació definitiva: 15/06/2009

Adjudicatari: Alícia Mateu Bargalló

Import: 39.192,99 euros (IVA inclòs)

DOCUMENTS
* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant