Perfil de Contractant de Valls

Adequació espai públic per a la ubicació de l'IES Serra de Miramar

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 14/2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 27 de maig de 2009


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 1/06/2009

Data d'adjudicació definitiva: 30/06/09

Adjudicatari: TECNOLOGIA DE FIRMES, SA

Import: 217.999,99 euros IVA inclòs

DOCUMENTS

adjudicacio prov adequacio espai 04/06/2009 11:59:55 ** Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant