Perfil de Contractant de Valls

Contractació servei de manteniment de la font ornamental del Pati

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 22/2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 22 d'abril de 2009


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 11 maig 2009

Data d'adjudicació definitiva: 8 juny 2009

Adjudicatari: EMTE SERVICE, S.A.U.

Import: 63.871 euros IVA inclòs

DOCUMENTS* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant