Perfil de Contractant de Valls

Concessió gestió àrea estacionament vehicles transport per carretera

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 23/2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 25 de juliol de 2009


Obertura de pliques: 30/07/2009 a les 9 hores
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 04/09/2009

Data d'adjudicació definitiva: 30/10/2009

Adjudicatari: LLULL 80, SL

Import: 56 % dels beneficis líquids anuals de l'explotació i serveis complementaris de l'àrea d'estacionament

DOCUMENTSAdjudicació definitiva 04/11/2009 14:46:14 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant