Perfil de Contractant de Valls

Subministrament i instal·lació elements senyalització rutes turístiques Barri Antic

Adjudicada provisionalment Núm. Expedient: 24/2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 06 de juliol de 2009


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 14/07/2009

Adjudicatari: TGD Rovira i Valls Gabinet de Marqueting, SL

Import: 34.800 € IVA inclòs

DOCUMENTS* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant