Perfil de Contractant de Valls

Contracte mixt de concessió de la gestió de les depuradores municipals i del servei de manteniment de l'enllumenat públic i altres instal·lacions elèctriques

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 25/2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 30 de setembre de 2009


Obtenció documentació tècnica:
Veure documentació tècnica a l'adreça valls.cat, apartat licitacions

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 30/10/2009

Data d'adjudicació definitiva: 27/11/2009

Adjudicatari: UTE Electromecànica Soler, SL - Aquagest Medio Ambiente, SA

Import: 13.183.081,63 €

DOCUMENTS

Anunci de la licitació 11/08/2009 14:50:21 *

Anunci adjudicació provisional 05/11/2009 13:34:34 *

Anunci adjudicació definitiva 01/12/2009 12:46:25 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant