Perfil de Contractant de Valls

Contracte per a la coordinació i redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Valls

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 26/2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 30 de setembre de 2009


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 1 de desembre de 2009

Data d'adjudicació definitiva: 3 de febrer de 2010

Adjudicatari: JORNET LLOP PASTOR, Arquitectes

Import: 232.800 € més IVA

DOCUMENTS

Anunci licitació 11/08/2009 14:55:06 *

Anunci adjudicació provisional 02/12/2009 13:21:20 *

Anunci adjudicació definitiva 09/02/2010 10:38:50 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant