Perfil de Contractant de Valls

Redacció del Pla de Mobilitat Urbana de Valls

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 28/2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 30 d'octubre de 2009


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 29-12-2009

Data d'adjudicació definitiva: 03-02-2010

Adjudicatari: MCRIT, SL

Import: 63.270 € (IVA exclòs)

DOCUMENTS

Plec de clàusules 06/10/2009 11:25:01 *

anunci licitació 06/10/2009 11:25:05 *

anunci adjudicació provisional 05/01/2010 11:03:29 *

anunci adjudicació definitiva 05/02/2010 13:32:36 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant