Perfil de Contractant de Valls

Licitació de la permuta de diverses finques municipals per obra futura en l'execució de les obres d'urbanització i construcció d'una biblioteca previstes al polígon d'actuació urbanística ARI Ca Creus Nord del PMU del Barri Antic

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 29/2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 04 de desembre de 2009


Obertura de pliques: 10/12/2009, 12 hores

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 09/02/2010

Data d'adjudicació definitiva: 02/03/2010

Adjudicatari: Carrers i Obres, Sl (CIOSA)

Import: 1.632.506,24 €

DOCUMENTS

Plec de condicions 19/11/2009 14:42:56 *

Anunci licitació 19/11/2009 14:43:04 *

Anunci adjudicació provisional 16/02/2010 10:32:41 *

Anunci adjudicació definitiva 03/03/2010 14:52:22 *


Anunci modificació contracte 04/06/2014 10:54:27 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant