Perfil de Contractant de Valls

Contractació obres d'adequació del carrer Ermita

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 30/2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 03 de setembre de 2009


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 9 de desembre de 2009

Data d'adjudicació definitiva: 9 de febrer de 2010

Adjudicatari: TECNOLOGIA DE FIRMES,SA

Import: 72.880,00 € IVA inclòs

DOCUMENTS

adjudicació provisional 14/12/2009 09:36:12 *

adjudicació definitiva 16/02/2010 11:01:28 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant