Perfil de Contractant de Valls

Subministrament de material de fitness muscular i cardiovascular amb destinació a la sala esportiva de les Instal·lacions Esportives Municipals del Fornàs

Adjudicada provisionalment Núm. Expedient: 31/2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 01 de gener de 2009


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 10/12/2009

Adjudicatari: EXERCYCLE, SL

Import: 68.183,26 € (IVA exclòs)

DOCUMENTS

Adjudicació provisional 30/12/2009 11:26:58 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant