Perfil de Contractant de Valls

Contractació de la redacció dels documents ambientals per a la redacció del POUM

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1/2010

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 09 de març de 2010


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 11/05/2010

Data d'adjudicació definitiva: 22/06/2010

Adjudicatari: AGRO-3 Enginyeria del Medi Rural, SL

Import: 67.800 € (IVA exclòs)

DOCUMENTS

Plec de clàusules 15/02/2010 08:55:29 *

anunci de licitació 10/02/2010 13:02:34 *

anunci adjudicació provisional 14/05/2010 14:26:53 *

anunci adjudicació definitiva 06/07/2010 11:37:40 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant