Perfil de Contractant de Valls

Contracte obres rehabilitació antiga biblioteca popular

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2/2010

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 27 de març de 2010


Obertura de pliques: 12/04/2010 a les 9 hores

Obtenció documentació tècnica:

El projecte d'obra es pot descarregar a la següent adreça:

http://www.valls.cat/descarregues/Projectes/BibliotecaPopular_executiu.pdf

 

 

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 20/04/2010

Data d'adjudicació definitiva: 11/05/2010

Adjudicatari: UTE Gils, Plana i Montserrat, SL - Construccions Monjo

Import: 329.019,62 € més IVA

DOCUMENTS

plec de condicions 17/02/2010 11:53:29 *

anunci licitació 17/02/2010 13:17:21 *

annex I plec de condicions 26/02/2010 14:10:55 *

anunci adjudicació provisional 22/04/2010 14:29:35 *

anunci adjudicació definitiva 14/05/2010 12:48:49 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant