Perfil de Contractant de Valls

Subministrament equip multifunció i el seu manteniment

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2/2010

DADES DEL CONTRACTE


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 02/03/2010

Data d'adjudicació definitiva: 23/03/2010

Adjudicatari: Ofigràfic Serveis per l'Oficina, SL

Import: 11.830,40 € (IVA exclòs)

DOCUMENTS

anunci adjudicació provisional 04/03/2010 12:06:07 *

anunci adjudicació definitiva 24/03/2010 13:29:55 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant