Perfil de Contractant de Valls

adjudicació definitiva obres instal·lació ascensor "Can Segarra"

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 3/2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 12 de desembre de 2008


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 15/12/2008

Data d'adjudicació definitiva: 16/01/2009

Adjudicatari: RÈCOP, Restauracions arquitectòniques, SLU

Import: 87.339,20 euros IVA inclòs

DOCUMENTS* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant