Perfil de Contractant de Valls

Obres de soterrament de contenidors de Valls

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 27 de maig de 2010


Obertura de pliques: 04/06/2010; 11/06/2010

Obtenció documentació tècnica:
El projecte de l'obra, en format CD, es pot recollir al Departament de Secretaria de l'Ajuntament de Valls

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 15/06/2010

Data d'adjudicació definitiva: 27/07/2010

Adjudicatari: GILABERT MIRÓ

Import: 1.829.042,90 euros IVA exclòs

DOCUMENTS

Plec de clàusules 16/03/2010 09:05:51 *

Anunci licitació 16/03/2010 09:05:55 *

Suspensió de la licitació 07/04/2010 13:05:20 *

Plec de clàusules modificat 10/05/2010 08:51:21 *

anunci licitació 2 10/05/2010 08:51:25 *

anunci adjudicació provisional 17/06/2010 11:00:43 *

anunci adjudicació definitiva 30/07/2010 13:07:33 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant