Perfil de Contractant de Valls

Servei de direcció executiva de l'obra de Ca Creus

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 20/04/2010

Data d'adjudicació definitiva: 08/06/2010

Adjudicatari: Joan Babtista Cabre Beltri

Import: 45.000 € (IVA no inclós)

DOCUMENTS

anunci adjudicació provisional 23/04/2010 11:32:03 *

anunci adjudicació definitiva 09/06/2010 14:10:31 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant