Perfil de Contractant de Valls

Construcció d'una Llar d'Infants de dues línies al carrer Figuerola, 10

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

 

El projecte bàsic i executiu de l'obra es pot recollir, en format CD, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Valls

 

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 27/07/2010

Data d'adjudicació definitiva: 10/08/2010

Adjudicatari: Beta Conkret, SA

Import: 607.611,79 euros (IVA exclòs)

DOCUMENTS

plec de clàusules 18/05/2010 13:59:25 *

anunci licitació 18/05/2010 13:59:29 *

anunci adjudicació provisional 29/07/2010 14:29:48 *

anunci adjudicació definitiva 12/08/2010 11:28:47 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant